Truyện Ma Audio - Cô Đồng Thao Diệt Quỷ

Truyện Ma Audio - Cô Đồng Thao Diệt Quỷ
Truyện Ma Audio Cô Đồng Thao Diệt Quỷ
Tác giả: Trung Kiên
Giọng đọc: Quàng A Tũn
Thể loại: Truyện ma làng quê, Chuyện ma tứ phủ
Trạng thái: Đã Hoàn Thành


GIỚI THIỆU TRUYỆN

Anh chị em nào đã từng theo dõi phần 1 Căn tà, khi Đồng Thao vì tin và lũ tà ma quỉ quái mà thờ nhầm cửa quỷ trên non ngàn. Phần 2, được sự giúp đỡ của chân đồng chính phủ, Cô Thao đã quay lại con đường chính mà về chầu dưới chân Thánh. Phần 3 này, liệu tác giả Trung Kiên sẽ thể hiện cô Đồng Thao như thế nào và sẽ chống lại thế lực gì, mời các bạn theo dõi.
 
truyện ma,truyện ma có thật,truyện ma mới nhất,truyện ma hay,truyện ma mới,quàng a tũn,truyện ma quàng a tũn,quang a tun,đọc truyện đêm khuya,truyện ma làng quê,truyen ma,truyện đêm khuya quàng a tũn,truyện ma đêm khuya,#qat,truyện ma có thật mới nhất,truyện ma đình soạn,đất đồng radio,pháp sư đen,pháp sư tí,cậu tẩy,đồ đệ diêm vương,truyện ma pháp sư diệt quỷ

Post a Comment

Previous Post Next Post